Fig: ijzermeteoriet

ijzermeteoriet

Fig: ijzermeteoriet

Fig: Fukang meteoriet (Pallasiet-meteoriet)

Fig: Steen meteoriet

Fig: doorsnede ijzermeteoriet

Fig: Steen meteoriet

Wat is nu een meteoriet

Een meteoriet is een fragment van steen of ijzer uit de ruimte. Meestal een meteoroïde of een asteroïde, die de doorgang door de atmosfeer overleeft als een meteoor om het aardoppervlak te raken. Meteorieten vinden vooralhun oorsprong in de asteroïdengordel tussen de planeten van Mars en Jupiter. Deze meteorieten hun gewicht kunnen variëren van minder dan een gram tot meer dan 60 ton.
Wanneer het pad van deze ruimte-rotsen de baan van de aarde kruist, komt de meteoroïde met hoge snelheid de atmosfeer binnen. De lucht rond de meteoor wordt geïoniseerd. Met als gevolg het lichtverschijnsel dat we een vallende ster noemen. Deze meteoren moeten niet worden verward met een meteorenregen. Meteorenregen heeft betrekking op de Aarde die door een kometenbaan reist.

Tussen dampkring en aarde

Een zeer heldere meteoor wordt een vuurbal genoemd. De meteoor kan een bolide* worden genoemd als hij wordt geassocieerd met een rooktrein en detonaties. Detonatie, is een knal vergelijkbaar met een straaljager die door de geluidsmuur vliegt. Dit heeft als gevolg dat het niet altijd duidelijk is of het een meteoriet of een straaljager was. Opmerkelijk is dat deze gebeurtenissen enorme krachten kunnen voortbrengen. De recente Russische meteoor creëerde een supersonische  schokgolf op 15 februari 2013 waarbij aanzienlijke materiële schade en letsel  werden veroorzaakt.

Als de krachten op deze meteoor te groot wordt, zal fragmentatie optreden. Met als gevolg  dat dit fenomeen resulteert in een paar tot zelfs vele duizenden individuele stukken. Het gebied op de meteorietdekking op het grondoppervlak is een distributie-ellips die ook bekend staat als een uitgestrekt veld.
Wanneer de meteoroïde door de atmosfeer gaat, treedt  ablatie* op.  Daar smelt en verdampt het materiaal van het oppervlakte. Vervolgens kan ablatie kan ook regmaglypten* produceren. Vliegschade wordt geproduceerd tijdens het passeren van een meteoroïde door de atmosfeer. Ze zien er vaak uit als duimafdrukken die in het oppervlak worden geduwd. Het afsmelten van het buitenoppervlak door verhitting, vanwege zijn hoge snelheid door de atmosfeer, is ook de oorzaak van de fusiekorst. Wat kenmerkend is aan de buitenkant van meteorieten. Het zijn deze factoren die ons helpen bij de identificatie ervan. Meteorieten vertonen uiterlijke kenmerken van ruimtesteen dewelke verschillen van die van aardrotsen.

Een georiënteerde meteoriet wordt gevormd wanneer de doorgang door de atmosfeer zich in een stabiele positie bevindt. Het verkrijgt de karakteristieke ablatie-kenmerken doordat het meestal op één oppervlak wordt gesmolten. Onder deze kenmerken zijn een afgerond vooroppervlak of een kegelvorm. Vaak ook radiale lijnen van smelten in het vooroppervlak. Met als gevolg een opgerolde lip van gesmolten materiaal dat is afgekoeld rond de omtrek van de achterzijde.

Tektieten

In zeer zeldzame gevallen zullen grote meteoroïden de grond bereiken met voldoende snelheid en massa om een inslagkrater te vormen. De best bewaarde inslagkrater van vandaag is Meteor Crater in Arizona. Geassocieerd met impactstructuren en kraters is een soort gesteente genaamd impactite. De glasachtige rots, ook wel kraterglas genoemd, wordt gevormd door het smelten van inheemse rotsen tijdens de inslag van asteroïden. Een tweede glasachtig object geassocieerd met impactgebeurtenissen maar veel minder begrepen zijn tektiten. Een tektiet*  is een natuurlijk glasobject dat wordt gevormd door het smelten van aards materiaal. Deze onstaat door de energie die vrij komt door de impact van sommige asteroïde. Sommige tektieten, de Australieten, krijgen aerodynamische vormen als het nog steeds vloeibaar koelglas terugvalt vanaf zeer grote hoogte naar het oppervlak. Muong Nong tektietglas kan afkomstig zijn van een smeltveld dat nabij de inslagplaats is gevormd.

Soorten meteorieten

Steen meteorieten
Steen meteorieten zijn de meest voorkomende meteorieten op aarde.

IJzermeteorieten
IJzermeteorieten komen minder vaak voor, maar worden wel makkelijker terug gevonden.

Steenijzer meteorieten (pallasieten)
Pallasieten zijn de minst voorkomende meteorieten. Minder dan 1% van alle meteorieten heeft een steenijzer samenstelling.